Transvitaal-Forum

https://www.memotrip.nl/kijkaan/transvitaal
TM-levitatie nooit wetenschappelijk onderzocht
Gepost door : Willy Prof
Op: 26/11/2012 21:56
TM-Levitatie nooit Wetenschappelijk Onderzocht
OPNIEUW GEPLAATST WEGEN SPAMVERVUILING ORIGINEEL
Gepost door : Nora Drenaline
Op: 08/02/2007 14:22

De TM/Sidhi-techniek Beweging timmert al dertig jaar aan de weg met het zogenaamde vermogen tot levitatie. Dit komt bij deze beoefenaars alleen nooit verder dan spontaan opspringen met spierkracht (en erbij zeggen dat dit het voorstadium is van "vliegen").
Gezien dat deze movement pronkt met 500 wetenschappelijke onderzoeken naar de voordelen van meditatie, mag zich laten begrijpen waarom zij nooit wilden aantonen de zwaartekracht te kunnen opheffen: omdat hiervan geen sprake is. Want anders zouden ze er wel met enorm aplomb mee in de openbaarheid treden. Al was het maar aantoonbaar dat er een gedeeltelijke reductie is van G-kracht. Je zou toch kunnen meten hoe hard iemand opspringt en dat afzetten tegen het stijgen bij een gegeven gewicht.
Zuur is dat deze sekte in alles beter zegt te zijn, maar niet in leviteren, terwijl aan de andere kant toch "bewijs" bestaat van op het eerste gezicht wonderbaarlijke voorvallen van levitatie, althans genoeg om te vermoeden dat dit fenomeen niet alleen te verklaren valt door het af te doen als trucage of als een aantal valse verklaringen. Maar het moet gezegd worden dat er nog geen vaststaand wetenschappelijk bewijs is geleverd. Daarmee is iedere poging om te verklaren welke krachten dit fenomeen doen ontstaan, een kwestie van speculatie.
De gemakkelijkste manier om berichten van levitatie naar het rijk der fabelen te verwijzen, is door ze te verklaren als voorbeelden van "massa-hallucinatie". Eigenlijk is die verklaring gewoon een beleefde manier om te zeggen dat de getuigen collectief zijn "besodemieterd". En daarmee vervangt het ene mysterie gewoon het andere. Want het idee dat een groep mensen op de ťťn of andere manier dusdanig kan worden beÔnvloed dat men tegelijkertijd hetzelfde, niet bestaande beeld kan zien, gaat net zo rechtstreeks tegen de gevestigde wetenschappelijke orde in als het idee dat een individu werkelijk kan leviteren.
Een andere mogelijke verklaring is dat levitatie een oeroud, in de vergetelheid geraakt vermogen van de mens is, dat alleen nog door een kleine groep mensen kan worden uitgevoerd. In middeleeuws Europa werd het vermogen om te zweven beschouwd als een kenmerk van heiligheid en het gevolg van een leven lang bidden. Deze mystieke kracht werd aan meer dan 200 christelijke heiligen toegedicht. Sommigen zouden zelfs spontaan, buiten hun eigen macht om, in de lucht hebben gezweefd.
In andere religieuze tradities, zoals het hindoeÔsme of boeddhisme, wordt levitatie beschouwd als een vermogen dat door middel van strenge mentale oefening kan worden ontwikkeld en beheerst.
Hoop op vliegen?
Over het algemeen neigt de moderne wetenschap ertoe om levitatie en andere telekinetische fenomenen met wantrouwen te benaderen. Desalniettemin blijft het vermogen om ons vrij voort te bewegen in de hemelen ťťn van onze wensen. Er zijn er maar weinigen die nog nooit gedroomd hebben dat ze konden vliegen. In feite zijn die dromen zo algemeen dat ze wel moeten wijzen op een diepgewortelde psychologische wens ernaar. Dit is voor sommigen aanleiding geweest om te denken dat gezamenlijke visioenen van levitatie misschien worden veroorzaakt door een onbewust verlangen om onze dromen uit te laten komen. Alhoewel deze theorie een gedeeltelijke oplossing van het mysterie kan zijn, verklaart zij geenszins de wonderbaarlijke prestaties van personen als Subbayah Pullavar en DaniŽl Dunglas Home, die hoe dan ook, werkelijk in staat leken om zich aan de zwaartekracht te onttrekken.
Nora.

Gepost door: Eric
Op: 12/04/2007 14:22
De grondlegger van de Natuurwetpartij is de Indiase goeroe Maharishi Mahesh Yogi. Die werd in de jaren 60 bekend door zijn contacten met de Beatles. Maharishi betekent Grote Ziener. Miljoenen mensen doorliepen zijn dure Trancedente Meditatie (TM) cursussen. In Nederland waren dat er alleen al meer dan 80.000. Begin jaren 90 beschikte de Grote Ziener wereldwijd over meer dan 40.000 TM-leraren en een dicht vertakt netwerk van allerlei organisaties. Zijn handelsimperium omvatte eigen universiteiten, pretparken, dorpen, kastelen, kantoorflats, landgoederen en 'medicijn'-fabrieken. De Grote Ziener was zo rijk dat hij zich kon veroorloven in het Nederlandse Vlodrop een paleis te betrekken van 100 miljoen gulden.
Volgens de Grote Ziener zouden gevorderde en verlichte TM-ers, die heel diep mediteren, kleine stukjes kunnen vliegen. Hij sprak ook wel van "hoppen". Skeptici hebben aangetoond dat dat hoppen onzin is. Desondanks sloegen de ideeŽn van de Grote Ziener erg aan, met name in het bedrijfsleven. Menig manager ging in de jaren 70 en 80 zelf eens mediteren en "hoppen", om vervolgens zijn personeel ook een cursus aan te bieden.

Lees verder op:
http://www.gebladerte.nl/10467f28.htmGepost door: H.Ordenier
Op: 13/06/2007 23:25
Ook maar eens naar Vlodrop gebeld en ik kreeg meteen een audiŽntie. Ik zeg: Maha, toen ik ruim 10 jaar terug uw levitatie-lerares hoorde spreken over de vliegsidhi, zei ze: ďEn dan ga je omhoog.Ē
Sire, zei ik, willen jullie nou toch echt suggereren dat het meer is dan opspringen? Bij gebrek aan ervaring weet ik niet hoe het voelt, maar ik zou zeggen als het met je spieren gebeurt suggereer dan ook niet meer. Immers wie heeft ooit, uzelf nbegrepen, namelijk 1 seconde stil in de lucht gehangen?
Ik nam in stilte aan dat de publiciteitsgeile TM-kerk dat dan heel graag had uitgebuit voor PR op wetenschappelijke persconferenties. Is het niet raar dat er 500 onderzoeken zijn maar dat ik nooit wat heb gehoord over deze volgende simpele test, die ik aan de grootvizier heb voorgelegd.
Een levitatieplateau meet de reactiekracht van een spieractie in relatie (tot het gewicht van de proefpersoon in rusttoestand en) tot de daaropvolgende spronghoogte; kan de reactiekracht dit gewicht tot die hoogte optillen, zo nee welke andere verklaring is daar dan voor, zo ja waarom in hemelsnaam steeds spreken over (een voorstadium van) vliegen?? Ongetwijfeld is dit laatste de reden voor het ontbreken van een dergelijke test.
Het is onwetenschappelijk om bewezen te achten dat Jezus niet op het water heeft gelopen, maar ook dat hij dit wel heeft gedaan indien niets dit aantoont.
O, ja, hmm, aum, daar had de Maharishi zelfs nog nooit bij stilgestaan. Hij zou het met zijn hoogstgeplaatsten opnemen teneinde een dergelijke proefopstelling te realiseren, als iemand het wou betalen.


Gepost door: Teresa
Op: 30/06/2007 16:21
Het uiteindelijke doel van het leven is niet je zwaartekracht laten opheffen wanneer jij dat wilt. Het hoppen is een middel om het doel te bereiken naar Verlichting, bevrijding. Bevrijding betekent niet meer terug hoeven komen als mens. Je hebt dan ook geen karma meer die uitgewerkt moet worden.
Westerse heiligen en Indiase heiligen hebben dat doel bereikt. In India leven nog steeds Yogi's heiligen die bevrijding bereiken, heden ten dage is er nog het levende bewijs dat leviteren bestaat bij Yogi's heiligen in India.
TeresaGepost door: Pim Peins
Op: 30/06/2007 16:28
In "Autobiografie van een Yogi" geschreven door de zogenoemde Yogananda, gaat deze meesters-zoeker ook op visite bij een levitatie-heilige. Weliswaar leviteert die niet in het verhaal, maar wel worden elders tal van bovenmenselijke vermogens beschreven zoals onzichtbaar worden of zich verplaatsen op gedachtekracht. Omdat Yogananda goed kan schrijven heb ik het enigszins dwepende boekwerk uitgelezen. Ik beschouw de beweerde verschijnselen echter niet als bewezen, zolang niet de BBC met de VN en iemand van de stichting Skepsis en een paar ongelovige Thomassen uit de wetenschap daarheen gaan om er gecontroleerde feiten van te maken.
Omdat levitatie niet blijkt te kunnen zeggen sommigen dat deze discussie "zinloos" is. Maar ik vind het zinloos om opspringen "vliegen" te noemen, want dit zogenoemde vliegen heeft sinds de introductie door de Maharishi Mahesh Yogi, dertig jaar geleden, nooit echt bestaan; Maharishi kan zelf niet leviteren.
Als de feiten waren dat TM-ers wel konden leviteren dan zou dit een grensoverschrijding van natuurwetten zijn, en daarom het bewijs dat er iets buitengewoons gebeurt, zodat de discussie heel zinvol zou worden gevonden, maar het omgekeerde is ook het geval.
Zolang je de feiten als bewijs beschouwt weet je hiermee ook het antwoord of het wel of niet kan. Als dit de uitkomst is van de discussie is deze mijns inziens net zo goed zinvol.
Men dacht dertig jaar geleden dat er binnen een paar maanden zou worden "gevlogen", volgens Nico Schulte, schrijver van "Zweven naar Ideaal Leven", namelijk omdat de Maharishi dit beweerde.
Maar blijven spreken over levitatie kan twijfel doen rijzen of de andere Sidhi-vermogens misschien ook niet werkelijk werken.
De levitatie-discussie bepalen tot nuchtere feiten is volgens mij ook zinvol vanwege de beeldvorming: hoppen het voorstadium van vliegen noemen wordt belachelijk gevonden.
Pim


Gepost door: Dia Deem
Op: 30/06/2007 20:45
Het "hoppen" is naar mijn inziens een nogal persoonlijke beleving. Niet iedereen die de Sidhi techniek beoefent, ervaart het "hop-beleven". Wat
mijzelf betreft ervaar ik het slechts af en toe. Het voelt dat als een
inpuls die je al of niet kunt stimuleren om tot een "hop" te komen. Het
lijkt een beetje op een nies-inpuls. Sommigen vinden het heerlijk om bij een
nies-aandrang er helemaal in mee te gaan en lekker hard te niesen en te
proesten (ik zelf o.a.). Het lucht heerlijk op. Bij anderen merk je weer
nauwelijks dat ze niezen; ze onderdrukken de inpuls.
Zoiets is het ook bij de hop-ervaring.
Leviteren schijnt meer iets te maken te hebben met de mogelijkheid, die de
mens in het verleden (o.a. tijden het tijdperk waarin Atlantis
bestond) heeft gehad om zich (enigszins) te de-materialiseren. Zodoende
konden ze o.a. door muren heen lopen en leviteren. Volgens uitspraken en
geschriften van personen die zich bezig houden met de nieuwe tijd
(aquarius), zal de mens dat in de toekomst ook weer kunnen bewerkstelligen.
(o.a gelezen in het boek: Lanto2, De grote omwenteling naar de nieuwe tijd.
Doorgegeven vanuit de geestelijke wereld, aan het Nederlandse trancemedium
Daan Akkermans.)
Daar wordt gesteld dat de in de (verre?) toekomst de mens minder vast of
massief wordt, zodat de stof of materie waaruit de mens bestaat meer
transparant en meer gasachtig zal zijn. Zoals jullie wel zullen weten bestaan de
atomen van de cellen van mensen, nu al reeds voor het grootste gedeelte
uit leegte waarin een vaste kern zit.
Dus wellicht zal ons fysiek zodanig veranderen dat het in de toekomst weer
mogelijk is om te leviteren.
Dia


Gepost door: Wim
Op: 25/07/2007 15:54
Dia schreef feitelijk over het hoppen als uiting van coŲrdinatie tussen lichaam en geest.
Als niet-sidha kan ik me dit heel goed voorstellen! Levend onder de tucht van het denken zouden we bijkans vergeten dat het bestaat. Maar ik ken het zelf van "High Zijn". Drugs om High te worden: marihuana en lucht. De laatste is gratis, maar vergt werk.
Hoewel in- en uitademing in balans dienen te zijn, ken ik van ademtherapie ("rebirthing") waarbij je aaneengesloten dieper en sneller moet ademen, de toestand die enige tijd blijft hangen achteraf. Ik lag eens uit te rusten na het doorbraakwerk en ontdekte dat mijn gedachten de neiging hadden zich uit te drukken in een lichamelijke expressie. Als ik hieraan toegaf nam ik een bepaalde houding aan of maakte een gebaar.
GeÔntrigeerd hiermee spelend, kon ik uitdrukken wat ik blijkbaar vond van een bepaalde persoon. Dacht ik aan bepaalde vrouw dan nam ik bijvoorbeeld een ijdeltuiterige positie aan en bij een ander ging ik weer heel ontgoocheld kijken.
Overigens geldt voor gebruik van weed als afrodisiacum hetzelfde als voor lucht: ook deze laatste stof kan sexuele gevoelens nogal versterken (maar lijkt toch geen concurrent voor Viagra) doordat de lichaam-geest coŲrdinatie wordt versterkt.
Logisch dus als je je eerst in een ontspannen staat brengt, zoals met een geestelijke techniek, dat de geconditioneerde gedachte heel licht te zijn, tot gevolg heeft dat je lichamelijk gaat hoppen.
Behalve bij zeer rationele mensen zoals controle-freaks! Zo bezien zouden de meest belerende dienstkloppers en letterknechten van de ware leer, dus juist het slechtste kunnen hoppen. Omgekeerd ligt het voor de hand dat een hop-liefhebber zich ook graag uitdrukt op muziek (dansen).
Anders dan in de Astrale Wereld of in het Bommelverhaal over Goesting, zitten we hier op aarde met vaste wetten en door anderen bepaalde structuren. Het lijkt me dan ook nog steeds een sterk stuntverhaal dat je geest behalve over je eigen lichaam ook de baas kan spelen over de zwaartekracht.
Ik vind het dan ook zinloos hierbij van levitatie of vliegen te spreken, daar hiervoor wegens het ontbreken van enig levitatie-feit alle grond ontbreekt.


Gepost door: Pim
Op: 25/07/2007 15:57
Volgens mij is het ook een illusie dat je levitatie intellectueel begrijpt. Dat denk je maar, omdat (toegegeven) de theoriŽn bij de Maharishi altijd zo prachtig klinken.
Wat een piloot doet is trouwens ook geen zwaartekracht overwinnen. Andrť Kuipers onze astronaut overwon ook de zwaartekracht niet; die bevond zich in een permantente gooi ("gewichtsloos") maar de zwaartekracht blijft: die is een onwrikbare natuurwet eigen aan materie, en pas op 100.000 km boven de aarde nog maar 0,004 van zeeniveau.


Gepost door: Dirk-Jan Kraslot
Op: 23/01/2008 12:32
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TM-ORGANISATIE
Het verhullen van het religieuze karakter van de TM techniek en aanverwante cursussen is het vaste marketingconcept van de organisatie. Wetenschappelijk onderzoek komt voornamelijk uit eigen koker. Zie daarvoor "The collected papers, scientific research on the transcendental meditation program" van de Maharishi European Research University Press, 1976. De betrouwbaarheid van dergelijke onderzoekingen is niet gegarandeerd, omdat de organisatie van mening is dat TM DE oplossing is voor alle problemen en dat de onderzoekingen dit dus behoren te bewijzen. Zo'n opvatting is ook niet bevorderlijk voor de wetenschappelijke houding van de onderzoekers.
Onderzoeken door onafhankelijke personen/instanties gedaan, zijn voorbijgegaan aan het feit, dat neutrale proefpersonen niet te krijgen zijn. Voor het vinden van proefpersonen was en is steeds de medewerking van de organisatie nodig. Mediterenden met slechte resultaten of degenen die met de beoefening gestopt waren, werden uiteraard niet aangemeld. Uit de informaties ten tijde dat ik zelf nog TM leraar was, bleek dat ca. 80% van de cursisten na kortere of langere tijd afhaakte. Officieel wordt dit uiteraard niet toegegeven en weigert de organisatie elke medewerking voor een onderzoek naar het aantal afvallers.
De organisatie accepteert niet iedereen als cursist. Vooraf vindt een selectie plaats, omdat de beweging zelf ook onderkent dat de beoefening van TM instabiel kan maken. Zo is het dus niet mogelijk een a-selecte groep proefpersonen te vinden. Onderzoeken die een negatieve uitslag te zien geven verdwijnen met spoed in de doofpot. Een voorbeeld daarvan is een onderzoek geweest dat een toename van het aantal echtscheidingen aangaf.

"Overheid en nieuwe religieuze bewegingen" uit 1984 (het zgn. sektenrapport) van de Tweede Kamer stelt vast dat TM zich omgeeft met een waas van wetenschappelijkheid (blz.111) en dat de organisatie uitgaat van onjuiste wetenschapsopvattingen. Met name het falsifieerbaarheidscriterium wordt veel te ruim uitgelegd. Populair gezegd betekent het hanteren van het falsifieerbaarheidscriterium door de TM beweging, dat de organisatie onjuiste of onwetenschappelijke uitspraken mag blijven doen, zolang hun onhoudbaarheid niet onomstotelijk aangetoond wordt, en dat men aan die uitspraken de status "wetenschappelijk" mag verbinden. In de lezingen worden de gevaarlijke kanten van TM b.v. ontkend.

Dit is een passage uit een website die zich overigens zelf evenzeer op geloofsartikelen baseert, maar dan van christelijke aard:
http://www.stichting-promise.nl/artikelen/meditatie-en-occultisme/transcendente-meditatie-deel-1.htm


Gepost door: Mevr. J. Kolen-Hok
Op: 25/08/2008 16:02
Opspringen met de spierkracht van een automatische reflex is wel wat bijzonders. Maar leviteren komt niet voor. Dus moeten ze niet in hun reclame suggereren dat er een gerede kans op is dat dit tijdens de sidha-cursus of in de nabije toekomst echt gebeurt, tenzij iemand 1 seconde of langer stil blijft hangen, wat niet voorkomt. Dit hersenspinsel/spoelsel volhouden is net zo raar als dat een autorijschool suggereert dat je daar je vliegbrevet gaat halen.Gepost door: Sep Ratelband
Op: 11/10/2009 09:17
Het idee dat meditatie een techniek is die de geestelijke en lichamelijke gezondheid kan bevorderen, werd sterk gepropageerd door de TM-beweging van Maharishi Mahesh Yogi. In 1970 promoveerde de fysioloog en TM-leraar Keith Wallace op een onderzoek waaruit hij concludeerde dat er naast waken, slapen en dromen nog een vierde bewustzijnstoestand bestaat. Deze toestand kan door middel van Transcendente Meditatie worden opgewekt en kenmerkt zich door een sterk verminderde activiteit van het sympathisch zenuwstelsel, die tot een buitengewoon grote ontspanning leidt.

Wallace publiceerde zijn resultaten in Science en andere gerenommeerde bladen. Hij stelde onder meer vast dat tijdens TM-beoefening het zuurstofverbruik, de hartfrequentie, de stofwisselingssnelheid, de zweetproductie, de spierspanning en het lactaatgehalte in het bloed drastisch dalen. Bovendien vertoonde de elektrische activiteit van de hersenen (EEG) een sterke toename van langzame alfagolven, eveneens kenmerkend voor een ontspannen toestand. Het grote geheim lag schijnbaar in de persoonlijke mantra, die de beoefenaren tijdens een hindoeÔstisch inwijdingsritueel werd geleerd en die zij aan niemand mochten vertellen.

Ex-leraren van TM onthulden dat zij slechts 16 mantra's ter beschikking hadden, die zij louter op basis van iemands leeftijd uitdeelden. Bovendien ontdekte men al spoedig dat proefpersonen evenveel resultaat boeken als men hen een nepmantra geeft. De cardioloog Herbert Benson, die eerder met Wallace samenwerkte, keerde zich af van de TM-beweging en ontwikkelde een vereenvoudigde meditatietechniek, zonder goeroe en rituelen, die iedereen uit een boekje kan leren. Volgens Benson kan meditatie een zogenoemde ontspanningsreactie oproepen, die stress kan helpen oplossen.

De Amerikaanse psycholoog David Holmes was niet onder de indruk van de experimentele resultaten omdat de onderzoekers meestal geen controlegroep hadden gebruikt. Zij keken slechts hoe bepaalde meetwaarden tijdens meditatie veranderden ten opzichte van de metingen die aan de meditatie voorafgingen. Holmes pakte het anders aan. Hij vergeleek een groep TM-leraren met een groep proefpersonen die nog nooit had gemediteerd. Eerst liet hij beide groepen vijf minuten rustig zitten en voerde een aantal fysiologische metingen uit. Vervolgens liet hij de TM'ers twintig minuten mediteren terwijl hij de andere proefpersonen de opdracht gaf zich twintig minuten volledig te ontspannen. Toen bleek dat er zich bij beide groepen dezelfde fysiologische veranderingen voordeden.

Holmes concludeerde dat de door Wallace gepostuleerde 'vierde bewustzijnstoestand' niet kan worden onderscheiden van een toestand van rust. In het tijdschrift American Psychologist (januari 1984 en juni 1985) gaf hij een overzicht van ruim twintig gecontroleerde experimenten die zijn conclusie ondersteunden. Er was geen enkele meetwaarde (zoals hartslag, bloeddruk of huidweerstand) die duidelijke verschillen aan het licht bracht tussen meditatie en rust. Mantra's waren blijkbaar geheel overbodig.

Er zijn evenmin aanwijzingen dat het beoefenen van meditatie ertoe leidt dat men lichamelijk minder sterk reageert op angstige situaties. Zo bleek mediteren geen effect te hebben op een groep proefpersonen met spreekangst. Hun hartslag was na drie weken nog steeds even hoog toen ze een voordracht moesten houden. Ook drugs- of alcoholverslaafden kunnen met meditatie niet effectief worden geholpen.

Ervaren meditatiebeoefenaars blijken minder angsten en problemen te hebben dan degenen die pas met meditatie zijn begonnen. Ze hebben ook minder psychosomatische klachten en een positiever zelfbeeld. Bovendien kenmerken zij zich vaak door hun verbeeldingskracht en absorptievermogen, waardoor ze goed hypnotiseerbaar zijn. Daarmee is niet gezegd dat zij deze kwaliteiten dank zij de meditatie hebben ontwikkeld. Beoefenaars die ernstige psychologische problemen hebben, weinig gevoel van eigenwaarde en een slecht concentratievermogen blijken na verloop van tijd weer af te haken. Het is daarom niet verwonderlijk dat men onder ervaren meditatiebeoefenaars weinig kneuzen aantreft.

Uit een aantal studies blijkt niettemin dat meditatie therapeutische effecten kan hebben. Mediteren kan er onder meer toe bijdragen dat men naar eigen oordeel minder last heeft van angstgevoelens en depressies. Er zijn echter diverse methoden waarmee vergelijkbare resultaten kunnen worden geboekt, waaronder ontspanningsoefeningen, biofeedback en zelfhypnose. Zelfs met 'anti-meditatiemethoden', waarbij men de proefpersonen onder meer liet dagdromen, werd succes geboekt. Misschien maakt het weinig uit welke methode men onderwijst, zolang die maar geloofwaardig is.

Ook uit onderzoek naar psychotherapieŽn komt naar voren dat het bijzonder moeilijk is om aan te tonen dat de ene vorm van therapie meer effect sorteert dan de andere. Vermoedelijk zijn de effecten overwegend te danken aan factoren die alle therapieŽn met elkaar gemeen hebben. Een goede therapeut kan zich inleven in zijn cliŽnten. Hij identificeert de oorzaak van hun problemen, helpt hen nieuwe doelen te formuleren en reikt methoden aan om deze te bereiken. Hij geeft zijn cliŽnten weer hoop en het gevoel dat zij op eigen kracht vooruitgang boeken. Daarbij is het waarschijnlijk van minder belang welke theorie hij aanhangt.
Meer op:
http://www.skepsis.nl/mantra.htmlGepost door: Kria
Op: 17/04/2010 15:46
OOK een interessante site voor independent research naar de TM-claims is te vinden op:
http://www.trancenet.net
| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

| FreeGoodies | Algemene vragen forum | Albumsindex | UsenetChart |