Transvitaal-Forum

https://www.memotrip.nl/kijkaan/transvitaal
Sekte Spijtige van TM
Gepost door : Julie
Op: 17/01/2007 10:17
Ik heb voor mijn 18e verjaardag van mijn tante een initiatie transcendente meditatie gekregen. Het spijtige aan transcendente meditatie is wel dat de meeste mensen die daarmee bezig zijn, min of meer in een soort sekte zitten. Zo moesten we fruit offeren aan de goeroe en zo en vond ik de uitleg over "het bereiken van verlichting" nogal ongeloofwaardig bij momenten. Die leraar vond mij trouwens ook nogal irritant, denk ik, want ik zat wat hij zei constant vragen te stellen en ik was nogal sceptisch. Maar het mediteren op zich is wel fijn. Je krijgt een mantra (een woord/geluid dat je voor jezelf moet herhalen -is wel persoonlijk en het is de bedoeling dat je niet gaat verder vertellen wat het is, je mag het ook niet kiezen maar je krijgt het gewoon) en probeert dan, door die mantra in je hoofd te herhalen, je geest volledig vrij te maken van gedachten en gevoelens en zo kom je dan helemaal tot rust.
Bij die initiatie werden er dan nog dingen gezegd als "mediteer nooit met een dier in dezelfde ruimte want die zuigt je energie op" en "ga nooit liggen als je mediteert want dan wordt je energie door de grond opgeslorpt" en die man zei ook dat je, om alles te doen zoals het hoort, elke ochtend en elke avond evenveel minuten moet mediteren als je leeftijd (voor mij zou dat dan binnenkort 25 minuten zijn).

| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|

Gepost door: Pieter van der Ven
Op: 17/01/2007 10:54
DE VERDOVENDE MUNTMEESTER
Toen de Beatles zich in 1967 aan de voeten zetten van de meditatieleraar Maharishi Mahesh Yogi (geb. 12-1-1917 te India) betekende dit diens internationale doorbraak. Hij was een jaar of tien bezig, had na jaren studie en na een lange retraite in de bergen uit de oude, vedische wijsheid de 'transcendente meditatie' (TM) gedistilleerd, een mentale techniek die individu en samenleving zou kunnen veranderen.
De nu alleen nog per satelliet orakelende maharishi (= Grote Ziener) scoorde: tienduizenden hebben het tot TM-meester gebracht, miljoenen mediteren, volgen cursussen, van management tot yogisch vliegen (hoppen, springen voor beginners), zoeken heil in zijn vedische klinieken. De goeroe stichtte centra, universiteiten, kuuroorden in vele delen van de wereld maar verkoos in 1991 om zelf in Vlodrop, bij Roermond te gaan wonen. Herhaaldelijk was zijn beweging niet erg positief in het nieuws. In 2003 waren er drie Indiërs die in Vlodrop als slaven zouden zijn uitgebuit maar die het volgens de organisatie slechts simpel ontbrak aan verlichting en aan liefde voor de meester. Er waren processen toen het TM-centrum in Vlodrop zijn semi-monumentale bewoning wilde slopen omdat het niet voldeed aan de wetten van de vedische architectuur. De deur moet immers pal op het oosten liggen, een geringe afwijking kan betekenen dat in huis geen harmonie heerst maar angst of ruzie. Ook waren er grootse plannen, voor een vedisch themapark, uiteraard het mooiste van de wereld, met de hoogste toren en de geweldigste dit of de duurste dat.
Van de Grote Ziener is geen biografie in de wereldse zin. We weten dat hij op zijn beurt bij een grote meester in de leer was, maar of hij als kind goeroetje speelde of later ooit een vrouw begeerde, het zijn de foute vragen. Zijn leven valt samen met zijn boodschap - in een notendop: genieten, succes, geluk, de mens is niet geboren om te lijden maar om de hemel op aarde te beleven. En de wijsheid, creativiteit en intelligentie die dat eist liggen in jouzelf opgeslagen, TM leert jou dat kolossale potentieel gebruiken.

Het bewustzijn wordt dan ten volle ontplooid voor het eigen geluk en het geluk van de wereld. Zo wordt de 'verlichting' bereikt. Wat dat is? "De afwezigheid van duisternis, en dus van fouten, zwakheid, tekortkomingen. Succes straalt overal, vervulling van verlangen alom. Leven in volle overeenstemming met de Natuurwet." Een 'Natuurwet-partij' moest daar via de politiek voor zorgen.

Van meet af aan was de maharishi weinig geneigd uit te blinken in bescheidenheid. "Mijn zending in de wereld is spirituele herschepping bij iedereen, overal, in de waarden van de geest. En de waarden van de heelheid van het leven zijn puur bewustzijn, absolute zaligheid, het reservoir van alle wijsheid, de oceaan van geluk, eeuwig leven." Enzovoorts, zoals bij alle populaire goeroes en leringen, van Bhagwan tot de dalai lama, Avatar, Scientology, één warme, weldadige woordenvloed voor wie zich erin te baden weet maar evenzeer hoog geprijsde lariekoek voor wie rilt van zo'n overdosis diepzinnigheid.

Grote zaken worden ons op de weg van de maharishi en via het praktiseren van TM toegezegd: minder stress en angst, een betere gezondheid en veel goedkopere zorg, minder misdaad in onze steden, meer prijzen in een gedichtenwedstrijd, voorspoed in zaken, beter in je relaties, meer energie, beter (korter) slapen, je ziet er tien jaar jonger uit, meer harmonie in de wereld, minder werkloosheid en meer welvaart. (Voor dat laatste is er in Vlodrop al eigen TM-geld, de Raam, een woord dat voorspoed belooft en dat ook de naam is van Zijne Majesteit Raya Nader Raam, de grootste wetenschapper van onze tijd en nu 'koning' van Maharishi's 'Aardrijk van Wereldvrede').

De beloofde zegeningen zijn geen loze beweringen. Met experimenten, onderzoek, uitkomsten, statistieken, cijfers wordt elke twijfel aan het effect van TM in de kiem gesmoord. De goeroe die zelf een achtergrond heeft in natuurwetenschap hecht aan deze twee-eenheid van wetenschap en spiritualiteit en ook zijn beweging is er een van meten, berekenen, bewijzen. Zo toont een grafiekje aan dat dankzij de vele TM-centra en duizenden transcendente mediteerders en yogi-vliegers in Amerika de internationale spanningen in Washington minder zijn dan op plaatsen zonder TM.

En het mooie is: veel inspanning kost het niet, volgens het vedische beginsel: doe minder, bereik meer. "Onze ware talenten zijn onbegrensd. Meditatie overstijgt het denken, en voert ons naar subtielere ervaringsniveaus." Zo is daar voor ieder de vrucht der kennis te proeven - feilloos dagelijks leven, een probleemloze samenleving. En wie geen oorlog in Irak wil vindt bij de maharishi de theorie ter voorkoming ervan: behaal de overwinning vóór de oorlog.

De maharishi wilde nooit een religie stichten, geen sekte vormen; zijn leringen staan open voor iedereen, met of zonder geloof. Maar Zijne Heiligheid is al lang wel zelf het centrum geworden van een cultus rondom zijn persoon. Net als bij Mozes en Jezus op de berg kunnen gewone stervelingen zijn superverlichte aangezicht niet meer zien.

Een leerling: "Oog-in-oog praten met de maharishi is een transcendente trip, je verzinkt in een bijna hallucinatieve staat. Zijn uitstraling is verdovend, deze wereld houdt op te bestaan. Wat hij zegt hoor je haast niet meer, zijn woorden gaan onder in de visuele ervaring, je kritische vermogens hebben de neiging weg te duiken achter het gevoel van vredige rust, het bij Hem zijn is voldoende."

Nog vertoeft de hoogbedaagde meester in zijn aardse omhulsel, maar hij houdt zich afgezonderd van zijn bewonderaars. Terwijl medegoeroe paus Johannes Paulus II voor het oog van de wereld uitdraagt dat ook afbraak en lijden bij het leven horen, houdt de oude maharishi in Vlodrop de illusie hoog van eeuwige bliss.

Bron: TROUW 21-2-2003.

Gepost door: Harry4
Op: 17/01/2007 14:18
TM is voor veel mensen een goede ontspannings oefening, dat staat wel. Alleen zijn die ontspanningen soms zo heftig en de lokdoos met licht beloftes zo verleidelijk, dat een val in het diepe niet meer wordt onderscheiden van afstorten in sektarisch geloof en gekte. Het is maar een spel zeggen zij dan !
50 jaar is de goeroe er nu mee bezig en als men, bv. met Google Earth, het paradijs Vlodrop eens wat nader bekijkt dan zien we een kamp in verval. Bewoond door ouderen, hongerenden en wereldvreemden, die bang zijn voor bacteriën. . .
Als de goeroe eerlijk zou zijn bracht hij zijn laatste dagen ergens in Noord-India door, i.p.v. rommel plus een mooie Houten Villa "for him Self"!
Een jaartje Mediteren kan ook nog bij normale mensen geleerd worden zonder in een verblindende val gelokt te worden.

Gepost door: Hans
Op: 22/03/2009 21:57
Typerend voor verlichte mensen en diegenen die daar naar toe proberen te mediteren is grootheids-waanzin. Boven het kleine denken uitstijgen en jezelf geen beperkingen stellen. Jezelf laten bewieroken. Miljoenenverslindende projecten starten en een mislukking weer met een vrolijk lachje wegwuiven. Problemen zijn er niet, althans niet voor mij. Ik ben God. En de hele natuur moet naar mijn egoistische wensen luisteren, zo niet dan moet ik nog maar wat verder mediteren en morgen of volgende week dan zal ze wél luisteren. Dat moet, want ik ben goddelijk van binnen, zoals ook Lucifer dacht van zichzelf, ik ben de Morgenster, ik heb aan mezelf genoeg. Helaas is dit cultuurtje van zelfverheerlijking tot in het moderne bedrijfsleven doorgedrongen. Alles voor succes, en vooral persoonlijk succes. Mooi zijn,lang leven,rijkdom, en vooral geen problemen, want dat is voor het gewone volk, om met de Romeinen te spreken,het gajus, de onwetenden. Mediteren naar verlichting is echter geen samensmelten met God. Verre van dat. Het is jezelf verwijderen van God en aan de "goddelijke" natuur, de schepping, de wereld genoeg hebben. Rijkdom willen, alle mogelijkheden en vooral ik eerst en dan pas de rest. Het ego staat bovenaan. Ziedaar de leringen van de moderne goeroes. Alles wat satan ooit aan Eva beloofde, onsterfelijkheid, alle wereldrijken, maar helaas, het bedrog blijkt na verloop van tijd, en de goeroes die het allemaal beloofd hebben zijn na hun gevierde en gefortuneerde leven in overvloed, zoals de Romeinse Keizers, allemaal ziek geworden en gestorven. Niets nieuws onder de zon.

Gepost door: Theo Tromp
Op: 10/05/2009 22:55
Hoi Julie,

Als je 18 bent mediteer je 18 minuten. Echter je mediteert standaard nooit meer dan 20 minuten dus neem even contact op met je leraar om jouw juiste meditatietijd te bepalen.

Gepost door: Maria
Op: 04/07/2009 17:34
We zijn zo gewend door onze zintuigen alles waar te nemen, ik heb soms, op goeie dagen een vuurwerk van beelden in mijn hoofd, die na een gesprek of tijdens meditatie opdoemen; plekken waar ik graag was, met veel zon, een plein, een kade, een berg, huiskamer, tuin, een lichaam op de tafel, maar als ik het nu opschrijf is het al weg. In ieder geval denk ik dat die echo's van beelden me gelukkig maken en me thuis laten voelen in mezelf, dat is mijn wereld.
Op een of andere tape van Maharishi Mahesh Yogi heb ik ook wel eens gehoord dat je je in dat gebied niet moet nestelen, in dat lekkere gevoel, nee je moet daar doorheen, verder.
Maar ik vind het heerlijk hierin te zijn.
Wat te doen?

Gepost door: Ad Ministratie
Op: 04/07/2009 17:35
Dat Maharishi iets zegt dat zegt mij dus niks. Wat heeft die wereldvreemde monnik graag zijn eigen stem gehoord en eindeloos uit zijn nek gekletst en zich gigantisch in zijn voorspellingen vergist. Probeer de voorgehouden worst te laten terugketsen want hij hangt aan elastiek. Geniet van wat heerlijk is, dat is van jou!


| Terug naar Topics overzicht | | Plaats een reactie|
Out of range value for column 'id_b' at row 1